Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Färdmedelsfördelning vinter

Trafikmiljö i snöväder
Foto: Lennart Johansson
Indikator ME.B.1

Fråga: Hur reste du huvudsakligen mellan bostaden och arbetet/skolan

under februari?

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Till fots

2013

12

1

Till fots

2016

9

2

Till fots

2020

10,9

3

Cykel

2013

5

4

Cykel

2016

7

5

Cykel

2020

10,4

6

Kollektivtrafik

2013

53

7

Kollektivtrafik

2016

53

8

Kollektivtrafik

2020

47,3

9

Motorcykel, moped

2013

0

10

Motorcykel, moped

2016

0

11

Motorcykel, moped

2020

0,3

12

Bil

2013

18

13

Bil

2016

22

14

Bil

2020

17,4

15

Annat

2013

2

16

Annat

2016

2

17

Annat

2020

1,2

18

Ej aktuellt

2013

10

19

Ej aktuellt

2016

8

20

Ej aktuellt

2020

12,6

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Det vanligaste färdmedlet på vintern är kollektivtrafik. År 2020 uppgav 47 procent av de svarande att de huvudsakligen reste kollektivt till arbetet under februari månad. Därefter var bil det vanligaste färdmedlet följt av promenad.

Drygt 10 procent svarade att de tog cykeln till arbetet. Det innebär att andelen som vintercyklar har fördubblats mellan år 2013 och 2020.

Uppdaterad: 2023-06-02