Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Inköp av livsmedel och dagligvaror

Person med matkassar vid bilen
Foto: Pär Olsson
Indikator ME.B.5

Fråga: Var handlade du/ni större delen av hushållets livsmedel och dagligvaror under september?

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Affär i den egna stadsdelen

2004

67,3

1

Affär i den egna stadsdelen

2007

71,5

2

Affär i den egna stadsdelen

2010

74

3

Affär i den egna stadsdelen

2013

72,5

4

Affär i den egna stadsdelen

2016

67,8

5

Affär i den egna stadsdelen

2020

73,1

6

Stormarknad/lågprisaffär utanför stadsdelen

2004

27,9

7

Stormarknad/lågprisaffär utanför stadsdelen

2007

24,8

8

Stormarknad/lågprisaffär utanför stadsdelen

2010

22,4

9

Stormarknad/lågprisaffär utanför stadsdelen

2013

19,5

10

Stormarknad/lågprisaffär utanför stadsdelen

2016

21

11

Stormarknad/lågprisaffär utanför stadsdelen

2020

14,1

12

Annan affär utanför stadsdelen

2004

4,8

13

Annan affär utanför stadsdelen

2007

3,7

14

Annan affär utanför stadsdelen

2010

3,6

15

Annan affär utanför stadsdelen

2013

4,7

16

Annan affär utanför stadsdelen

2016

5,2

17

Annan affär utanför stadsdelen

2020

3,3

18

Internet - näthandel

2013

3,3

19

Internet - näthandel

2016

6

20

Internet - näthandel

2020

9,4

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

De allra flesta, 73 procent, av de som svarade på enkäten i september år 2020 genomförde sina inköp i en affär i den egna stadsdelen. 14 procent svarade att de gjorde sina inköp på en stormarknad eller i en lågprisaffär utanför den egna stadsdelen. Andelen som gör sina inköp på nätet har ökat från 3 till 9 procent mellan år 2013 och år 2020.

Uppdaterad: 2023-06-02