Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Inställning till miljözoner

Indikator ME.B.20

Fråga: Miljözon för personbilar infördes på Hornsgatan i januari 2020. Detta innebär att vissa bilar med högre utsläpp inte tillåts. Anser du att miljözon för personbilar är en bra eller dålig åtgärd?

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Senaste värdet:
52 % (2020).
Utgångsvärde:
52 % (2020).

Kommentar

Drygt hälften av stockholmarna stödjer införandet av miljözonen på Hornsgatan medan en knapp fjärdedel anser att det är en dålig åtgärd. Lika många saknar bestämd uppfattning om miljözonen.

Stödet för miljözon för personbilar är högre bland kvinnor än bland män. Yngre är generellt mer positiva än äldre personer.

Allra högst är stödet på Södermalm där Hornsgatan ligger, medan stödet är som lägst i Spånga-Tensta. Flest andel kritiska finns på Östermalm.

Uppdaterad: 2022-10-31