Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Inställning till miljözoner

Indikator ME.B.20

Fråga: Miljözon för personbilar infördes på Hornsgatan i januari 2020. Detta innebär att vissa bilar med högre utsläpp inte tillåts. Anser du att miljözon för personbilar är en bra eller dålig åtgärd?

Rad-id Svarsalternativ Senaste värdet (%) Datum

0

Mycket bra + Ganska bra

 52

2020

1

Mycket bra

 28

2020

2

Ganska bra

 25

2020

3

Varken eller

 14

2020

4

Ganska dålig

 12

2020

5

Mycket dålig

 12

2020

6

Vet inte

 10

2020

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Drygt hälften av stockholmarna stödjer införandet av miljözonen på Hornsgatan medan en knapp fjärdedel anser att det är en dålig åtgärd. Lika många saknar bestämd uppfattning om miljözonen.

Stödet för miljözon för personbilar är högre bland kvinnor än bland män. Yngre är generellt mer positiva än äldre personer.

Allra högst är stödet på Södermalm där Hornsgatan ligger, medan stödet är som lägst i Spånga-Tensta. Flest andel kritiska finns på Östermalm.

Uppdaterad: 2022-10-31