Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Inställning till miljözoner

Indikator ME.B.20

Fråga: Miljözon för personbilar infördes på Hornsgatan i januari 2020. Detta innebär att vissa bilar med högre utsläpp inte tillåts. Anser du att miljözon för personbilar är en bra eller dålig åtgärd?

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Mycket bra + Ganska bra

2020

52

1

Mycket bra

2020

28

2

Ganska bra

2020

25

3

Varken eller

2020

14

4

Ganska dålig

2020

12

5

Mycket dålig

2020

12

6

Vet inte

2020

10

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Drygt hälften av respondenterna angav år 2020 att det stödde införandet av miljözonen på Hornsgatan. En knapp fjärdedel ansåg däremot att det är en dålig åtgärd. Lika många saknade bestämd uppfattning om miljözonen.

Stödet för miljözon för personbilar är högre bland kvinnor än bland män. Yngre är generellt mer positiva än äldre personer.

Allra högst är stödet på Södermalm där Hornsgatan ligger, medan stödet är som lägst i Spånga-Tensta. Flest andel kritiska finns på Östermalm.

Uppdaterad: 2023-05-15