Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Inställning till stadens arbete för cykling

Indikator ME.B.23

Fråga: Hur uppfattar du att staden arbetar med att underlätta för cykling?

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Senaste värdet:
45 % (2020).
Utgångsvärde:
45 % (2020).

Kommentar

Stockholmarna har generellt en positiv uppfattning av stadens arbete för att underlätta för cykling. 45 procent av de svarande uppgav att de uppfattar stadens arbete som bra medan 13 procent uppger att arbetet är dåligt.

Åldersgruppen 41-55 år är mest positiva till stadens arbete med att underlätta för cykling, vilket sammanfaller med den åldersgrupp som cyklar mest. Mest positiva är invånarna i Bromma, Skarpnäck och Hässelby-Vällingby, medan invånarna i Skärholmen och på Södermalm är minst positiva.

Uppdaterad: 2022-10-31