Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Resvanor under Covid-19

Vaccinationsbil
Vaccination mot covid-19 i Skärholmen. Foto: Lennart Johansson
Indikator ME.B.3

Undersökningen genomfördes hösten 2020. Flera svar var möjliga.

Fråga: Har covid-19 påverkat dina resor mellan bostaden och arbetet/skolan?

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Nära två av fem stockholmare uppger att de arbetar oftare hemifrån, en av fem uppger att de går eller cyklar oftare. 14 procent uppger att covid-19 medfört att de oftare åker bil. Nästan två av fem uppger däremot att covid-19 inte medfört någon förändring av resvanorna.

Uppdaterad: 2022-10-31