Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Resvanor under Covid-19

Vaccinationsbil
Vaccination mot covid-19 i Skärholmen. Foto: Lennart Johansson
Indikator ME.B.3

Undersökningen genomfördes hösten 2020. Flera svar var möjliga.

Fråga: Har covid-19 påverkat dina resor mellan bostaden och arbetet/skolan?

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

I september år 2020 uppgav 37 procent av de svarande att de arbetade oftare hemifrån jämfört med tidigare. Lika många svarade att pandemin inte förändrat deras resvanor något. En av fem uppgav att de gick eller cyklade oftare och 14 procent uppgav att pandemin medfört att de oftare åker bil.

Uppdaterad: 2023-05-15