Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Skötsel och underhåll av gång- och cykelbanor

Indikator ME.B.10

Fråga: Hur nöjd eller missnöjd är du med skötsel och underhåll av gång- och cykelbanor i Stockholm?

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Senaste värdet:
48 % (2020).
Utgångsvärde:
48 % (2020).

Kommentar

Nära hälften, 49 procent, av de som svarade på enkäten år 2020 var mycket eller ganska nöjda med underhållet av gång- och cykelbanorna.

Frågan har gjorts om inför enkäten år 2020 vilket innebär att det inte är möjligt att göra jämförelser bakåt i tiden.

Uppdaterad: 2023-05-15