Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Skötsel och underhåll av gång- och cykelbanor

Indikator ME.B.10

Fråga: Hur nöjd eller missnöjd är du med skötsel och underhåll av gång- och cykelbanor i Stockholm?

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Senaste värdet:
48 % (2020).
Utgångsvärde:
48 % (2020).

Kommentar

Nästan hälften av invånarna svarar att de är nöjda med skötsel och underhåll av gång- och cykelbanor. Betydligt fler är nöjda än missnöjda (17 procent).

Yngre är generellt mer nöjda med skötseln av gång- och cykelbanor än äldre, följaktligen är de äldsta mer missnöjda. Bland stadsdelarna är missnöjet som störst på Östermalm och Södermalm medan invånarna i Hässelby-Vällingby är nöjdast.

Frågan ändrades 2020 och kan därför inte jämföras med tidigare år.

Uppdaterad: 2022-10-31