Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Tillgång till bilparkering

Indikator ME.B.13

Fråga: Hur nöjd eller missnöjd är du med tillgången till bilparkering i din stadsdel?

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Mycket nöjd eller ganska nöjd

2020

24

1

Mycket nöjd

2020

8

2

Ganska nöjd

2020

15

3

Varken eller

2020

22

4

Ganska missnöjd

2020

20

5

Mycket missnöjd

2020

18

6

Vet inte

2020

16

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

24 procent av respondenterna år 2020 var nöjda med tillgången till bilparkering i sin stadsdel. Betydligt fler, 38 procent, var däremot missnöjda. Men lika många, också 38 procent, saknade tydlig uppfattning.

Män var generellt mer missnöjda med tillgången till bilparkering än kvinnor. Mest nöjda var respondenterna i åldern 41-55 år, medan både yngre och äldre var mer missnöjda. Nöjdheten varierar kraftigt mellan invånare i olika stadsdelar. Mest missnöjda var respondenterna på Norrmalm, Östermalm och Södermalm. I alla stadsdelsområden var andelen missnöjda högre än andelen nöjda utom i Skärholmen, Skarpnäck och Spånga-Tensta där fler var nöjda.

Uppdaterad: 2023-05-15