Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Tillgång till gångbanor

Bilar, cyklar och gångtrafikanter
Västerbron. Foto: Simon Gate
Indikator ME.B.9

Fråga: Hur nöjd eller missnöjd är du med tillgången till gångbanor i Stockholm / möjlighet att ta sig fram till fots?

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Senaste värdet:
69 % (2020).
Utgångsvärde:
69 % (2020).

Kommentar

De flesta, 69 procent, av de som svarade på enkäten år 2020 var mycket eller ganska nöjda med tillgången till gångbanor. Endast två procent var mycket missnöjda.

Frågan har gjorts om inför enkäten år 2020 vilket innebär att det inte är möjligt att göra jämförelser bakåt i tiden.

Uppdaterad: 2023-05-08