Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Åsikter och attityder, trafik

Tema TEMA.7.9

De vanligaste önskemålen när det gäller utökat mobilitetsutbud är utbyggd kollektivtrafik och fler cykelbanor.

Betydligt fler är nöjda än missnöjda när det gäller tillgång till och skötsel av gång- och cykelbanor. Men när det gäller tillgången till bilparkering är läget det omvända, betydligt fler är missnöjda än nöjda. En av fyra uppger att de vill ha fler bilparkeringar i sin närhet. När det gäller tillgång till cykelparkering och trafiksäkerhet för cyklister och gående är ungefär lika många nöjda som missnöjda.

Data hämtas från Stockholms stads medborgarenkät Miljö och miljövanor i Stockholm. 2020 års enkät hade tema trafik och resvanor och besvarades av drygt 5800 invånare i Stockholms stad.

Resultat från medborgarenkät

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2022-03-17
Tema