Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Besvär av luftföroreningar

Indikator TEMA.7.9.8

Nyckeltalet visar omfattningen av stockholmarna som ofta eller alltid besväras av luftföroreningar utomhus.

Andel stockholmare som ofta eller alltid besväras av luftföroreningar utomhus.

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2004.
Senaste värdet:
6 % (2010).
Utgångsvärde:
7 % (2004).

Kommentar

Frågorna om luftföroreningar har ändrats i senare års medborgarenkäter.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2019-05-23