Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Besvär av trafikbuller

Indikator TEMA.7.9.7

Nyckeltalet visar om invånarna upplever sig störda av trafikbuller från bilar, bussar, tunnelbana med mera i sin bostad.

Andel stockholmare som ganska mycket eller i högsta grad störs av trafikbuller i sin bostad.

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2007.
Senaste värdet:
16 % (2010).
Utgångsvärde:
15 % (2007).

Kommentar

Frågorna om trafikbuller har ändrats i medborgarenkäten 2013, vilket innebär att svaren inte är jämförbara med tidigare års enkäter.

Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Uppdaterad: 2020-03-13