Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Inställning till att ta bort parkeringsplatser

Indikator TEMA.7.9.11

Nyckeltalet visar andelen stockholmare som är mycket eller ganska positiva till att ta bort parkeringsplatser till förmån för gång-, cykel- och kollektivtrafik

Andel invånare som är mycket eller ganska positiva till att ta bort parkeringsplatser till förmån för gång-, cykel- och kollektivtrafik

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Senaste värdet:
32 % (2016).
Utgångsvärde:
36 % (2013).

Kommentar

32 procent är positivt inställda till förslaget att ta bort parkeringsplatser till förmån för gång-, cykel- och kollektivtrafik, vilket är en något mindre andel än 2013. Betydligt fler är negativa till förslaget, 46 procent. Andelen som är mycket negativa har ökat med 5 procentenheter i årets undersökning, jämfört med 2013.

Uppdaterad: 2019-05-23