Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Inställning till dubbdäcksförbud i innerstan

Indikator TEMA.7.9.10

Nyckeltalet visar andelen stockholmare som är mycket eller ganska positiva till dubbdäcksförbud i hela innerstaden.

Andel invånare som är mycket eller ganska positiva till dubbdäcksförbud i hela innerstaden

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Senaste värdet:
42 % (2016).
Utgångsvärde:
41 % (2010).

Kommentar

Inställningen till införandet av ett dubbdäcksförbud i hela innerstaden är fortsatt positivt, trots att andelen positiva har minskat med 3 procentenheter sedan 2013. Totalt är 42 procent positiva och 28 procent negativa till att införa ett sådant förbud. Bland de som kör med dubbade däck i dagsläget är 51 procent negativa.

Uppdaterad: 2019-05-23