Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Inställning till trängselskatt

Indikator TEMA.7.9.17

Fråga: Om det var folkomröstning om trängselskatterna idag, hur skulle du rösta?

Invånarnas inställning till trängselskatt

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Senaste värdet:
48 % (2016).
Utgångsvärde:
53 % (2010).

Kommentar

Närmare hälften, 48 procent, av stockholmarna skulle vid en folkomröstning rösta för trängselskatter. Vid en jämförelse över tid framgår det att andelen som skulle rösta emot trängselskatter har ökat markant, från 21 procent 2013 till 32 procent 2016.

Uppdaterad: 2019-10-30