Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Tillgång till bilparkering

Indikator TEMA.7.9.10

Nyckeltalet visar andelen stockholmare som är mycket eller ganska nöjda med tillgången till parkering i stadsdelen.

Andel invånare som är mycket eller ganska nöjda med tillgången till parkering i stadsdelen.

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Senaste värdet:
31 % (2016).
Utgångsvärde:
31 % (2010).

Kommentar

Det råder ett tydligt missnöje gällande tillgången till parkering. Totalt uttrycker 37 procent missnöje i frågan. Det har inte skett några större förändringar i uppfattning sedan tidigare undersökningar. Störst är missnöjet på Norrmalm och Östermalm, där mer än hälften svarar att de är ganska eller mycket missnöjda.

Uppdaterad: 2019-10-30