Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Trafiken som problem

Indikator TEMA.7.9.9

Indikatorn visar andelen av stockholmarna som ganska mycket eller i högsta grad upplever att trafiken är ett problem i stadsdelen där de bor.

Andel invånare som ganska mycket eller i högsta grad upplever att trafiken är ett problem i sin stadsdel.

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2004.
Senaste värdet:
18 % (2010).
Utgångsvärde:
16 % (2004).

Kommentar

Frågorna om trafik har ändrats i senare års medborgarenkäter.

Uppdaterad: 2019-05-23