Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Trafiksäkerheten för fotgängare och cyklister

Indikator TEMA.7.9.16

Fråga: Hur nöjd eller missnöjd är du med situationen när det gäller trafiksäkerheten för fotgängare och cyklister i din stadsdel?

Andel invånare som är ganska eller mycket nöjda med trafiksäkerheten för fotgängare och cyklister i sin stadsdel.

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm
Senaste värdet:
56 (2016).
Utgångsvärde:
50 (2013).

Kommentar

Jämfört med tidigare års undersökningar har det skett en förbättring i frågan om upplevd trafiksäkerhet för fotgängare och cyklister. 56 procent svarar att de är nöjda, vilket är en ökning med 6 procentenheter sedan 2013.

Uppdaterad: 2019-10-30