Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Cykeltrafik per dag

Indikator TEMA.7.11.1

Antal passager per dag för ett urval mätplatser sedan januari 2020.

Se gärna vår förteckning över trafikpåverkande händelser på startsidan (Trafik under Covid-19).

Antal cykelpassager per dag

Datakälla: Trafikkontoret (fasta mätstationer, EcoCounter)
Senaste värdet:
15878,5 (2021-09-12).
Utgångsvärde:
3596 (2020-01-01).

Kommentar

Index = Totala cykelflödet för samtliga mätstationer
Under påskveckorna (v.15-16 år 2020, v.16-17 år 2019 ) är det normalt med avvikande flöden.

Observera att mätdata uppdateras i början av varje ny vecka.