Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Cykeltrafik per dag

Indikator TEMA.7.11.1

Antal passager per dag för ett urval mätplatser sedan januari 2020.

Se gärna vår förteckning över trafikpåverkande händelser på startsidan (Trafik under Covid-19).

Antal cykelpassager per dag

Rad-id Mätstation Senaste värdet Datum

0

Index

 29690

2021-06-13

1

Sankt Eriksgatan

 4261

2021-06-13

2

Stadshusbron

 3435

2021-06-13

3

Danviksbron

 2689

2021-06-13

4

Ekelundsbron

 2581,44

2021-06-13

5

Hornsgatan

 2296

2021-06-13

6

Mariebergsbron

 2278

2021-06-13

7

Sofielundsplan

 2037

2021-06-13

8

Roslagsvägen

 1948

2021-06-13

9

Årstabron

 1829

2021-06-13

10

Sveavägen

 1443

2021-06-13

11

Huvudstabron

 1267

2021-06-13

12

Karlberg

 1183

2021-06-13

13

Örbyleden - Grycksbovägen

 819

2021-06-13

14

Magelungsvägen

 430

2021-06-13

15

Kistagången

 413

2021-06-13

16

Flatenvägen

 395,6

2021-06-13

17

Slättgårdsvägen

 385

2021-06-13

Datakälla: Trafikkontoret (fasta mätstationer, EcoCounter)

Kommentar

Index = Totala cykelflödet för samtliga mätstationer
Under påskveckorna (v.15-16 år 2020, v.16-17 år 2019 ) är det normalt med avvikande flöden.

Observera att mätdata uppdateras i början av varje ny vecka.