Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Cykeltrafik per vecka

Indikator TEMA.7.11.2

Här redovisas cykelflöden veckovis och jämförs mellan åren 2020 och 2019 för att se hur de avviker under pandemin. För cykelmätningarna har medelvärden per vecka beräknats var för sig gällande vardagar och helgdagar samt innerstad och ytterstad. Som utgångspunkt i jämförelsen används medelvärdet för vecka 6-8 för respektive år.

Se gärna vår förteckning över trafikpåverkande händelser på startsidan (Trafik under Covid-19).

Ladda ner tillhörande excelfil för att se faktiska flöden och beräkningar på dessa (se nedan, under Dokument).

Datakälla: Trafikkontoret (fasta mätstationer, EcoVisio)

Kommentar

Det finns alltid en årsvariation med gradvis högre flöden under våren, med avbrott för storhelger som t.ex. påsk, kristi himmelsfärdshelgen mfl. Under påskveckorna (v.15-16 år 2020, v.16-17 år 2019) är det normalt med avvikande flöden. Cykelflödena påverkas i hög utsträckning av väderförhållandet.

Under 2020 synliggörs dock tydliga minskningar av cykelflödet under vardagar framförallt efter vecka 12 då restriktioner från myndigheterna utfärdades om bl.a. rekommendationer om distansarbete och förbud mot större folksamlingar.

Den största skillnaden i flödena mellan 2019 och 2020 synliggörs mellan resandet under vardagar respektive helger.

Observera att mätdata uppdateras i början av varje ny vecka.