Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Gångtrafik per dag

Indikator TEMA.7.11.3

Antal passager per dag för ett urval mätplatser sedan januari 2020.

Se gärna vår förteckning över trafikpåverkande händelser på startsidan (Trafik under Covid-19).

Antal gångpassager per dag

Datakälla: Trafikkontoret (fasta mätstationer, Viscando)
Senaste värdet:
38000 passager (2020-12-13).
Utgångsvärde:
38000 passager (2020-01-01).

Kommentar

Index = Totala gångflödet för samtliga gångstationer

Mätdata uppdateras i början av varje ny vecka.