Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Motorfordon per dag

Indikator TEMA.7.11.5

Antal passager med motorfordon per dag för Essingeleden och Trängselskatteportalerna längs Innerstadssnittet sedan januari 2019.

Se gärna vår förteckning över trafikpåverkande händelser på startsidan (Trafik under Covid-19).

Antal motorfordonspassager per dag

Datakälla: Källa: Trafikkontoret

Kommentar

Mätdata uppdateras normalt i början av varje ny vecka.