Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Cykelpassager per mätstation - månadsmedian

Indikator TEMA.7.2.7

Statistiken visar hur cykeltrafiken varierar under året och gör det möjligt att jämföra hur trafiken har förändrats över tid.
Cykelflödena redovisas som median av vardagar (röda dagar ej medtagna) per månad och är avrundade till närmsta femtiotal.

Cykelpassager per cykelmätstation - månadsmedian av vardagsdygn

Rad-id Mätstation Senaste värdet (passager/dygn) Datum

0

Bergslagsvägen

 450

Dec-2019

1

Brommaplan

 1600

Dec-2020

2

Danviksbron

 2700

Dec-2020

3

Ekelundsbron

 2150

Dec-2020

4

Enskedevägen

 1000

Dec-2020

5

Flatenvägen

 150

Dec-2020

6

Hjorthagen

 850

Dec-2019

7

Hornsgatan

 2600

Dec-2020

8

Huddingevägen - Rågsvedsvägen

 350

Dec-2020

9

Huddingevägen - Örbyleden

 650

Dec-2020

10

Huvudstabron

 1000

Dec-2020

11

Hägerstensvägen

 1200

Dec-2020

12

Karlberg

 850

Dec-2020

13

Kistagången

 300

Dec-2020

14

Liljeholmsbron

 5400

Dec-2020

15

Magelungsvägen

 150

Dec-2020

16

Mariebergsbron

 2100

Dec-2020

17

Munkbron

 4850

Dec-2020

18

Nynäsvägen - Örbyleden

 1700

Dec-2020

19

Roslagsvägen

 1700

Dec-2020

20

Sankt Eriksgatan

 8550

Jun-2020

21

Skansbron

 3450

Dec-2020

22

Skanstullsbron

 5400

Dec-2020

23

Slättgårdsvägen

 200

Dec-2020

24

Sofielundsplan

 1800

Dec-2020

25

Solnavägen

 2400

Dec-2020

26

Spångavägen

 138

Dec-2019

27

Stadshusbron

 3800

Dec-2020

28

Strandvägen

 6650

Jun-2020

29

Sveavägen

 1600

Dec-2020

30

Torsgatan

 0

Dec-2019

31

Tranebergsbron

 2250

Dec-2020

32

Västbergarondellen

 1300

Dec-2020

33

Västerbron

 5900

Dec-2020

34

Årstabergsvägen

 1250

Dec-2020

35

Årstabron

 1750

Dec-2020

36

Älvsjövägen

 500

Dec-2020

37

Örbyleden - Grycksbovägen

 300

Dec-2020

Datakälla: Underlaget för de här mätningarna är Trafikkontorets fasta cykelmätstationer från leverantören EcoCounter. Cyklarna registreras med sensorer i marken och mäter dygnet runt, hela året.

Kommentar

Ibland inträffar tyvärr driftstörningar på stadens mätstationer som resulterar i bortfall av flödesdata. I de fall då bortfallet enbart skett under en kortare period, räknas flödet upp för att få en heltäckande mätserie. När bortfallet gäller en längre tidsperiod görs dock ingen uppräkning, utan fortsatt redovisning av flödet sker först när stationen åter är i bruk.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Höga flöden

>3000 passager/dygn

1

 Medelflöden

1000–3000 passager/dygn

2

 Låga flöden

<1000 passager/dygn

Ansvarig organisation
  • Trafikkontoret
Kontakt
Uppdaterad: 2021-01-27