Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Flygresor

Flygplan i luften
Tema TEMA.7.10

Flygresor har en betydande klimatpåverkan. Utsläppen från stockholmarnas flygresor motsvarar utsläppen från vägtrafiken inom Stockholm stad.

Antalet flygresor har ökat både från Bromma och Arlanda flygplats de senaste 10 åren. Antalet avresande passagerare minskade dock med cirka fem procent från både flygplatserna 2019 jämfört med 2018. En kraftig minskning av antalet flygresor har skett under 2020 på grund av utbrottet av covid-19.

Invånarna i Stockholms stad gjorde cirka 2,4 miljoner tur- och returresor 2019. Detta motsvarar 2,5 tur- och returresor per invånare. Stockholmarnas flygresor orsakar drygt ett ton växthusgaser per invånare, vilket är mer än utsläppen från vägtrafiken inom Stockholm.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt
Uppdaterad: 2023-05-15
Tema