Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Antal flygresor per Stockholmare

Flygplan i luften
Indikator TEMA.7.10.2

Antal tur- och returresor per Stockholmare och år

Datakälla: Trafikstatistik från Swedavia och Stockholm Skavsta Airport
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2016.
Senaste värdet:
2,5 resor (2019).
Utgångsvärde:
2,4 resor (2016).

Kommentar

Invånarna i Stockholms stad gjorde totalt cirka 2,4 miljoner tur- och returresor 2019. Detta motsvarar 2,5 tur- och returresor per invånare, vilket är en ökning jämfört med 2018 då stockholmarna i sitt gjorde 2,4 tur- och returresor per invånare. Den främsta ökningen har skett för inrikes resor. Som jämförelse gjorde en svensk i snitt 1,4 tur- och returresor med flyg 2017. En kraftig minskning av antalet flygresor är att vänta 2020 på grund av utbrottet av covid-19.

Merparten av stockholmarnas resor går till en utrikes destination, cirka 80 procent. Ungefär en tredjedel av Stockholmarnas resor är tjänsteresor medan resterande resor är privatresor.

Statistik för antalet flygresor per stockholmare baseras på resevaneundersökningar från Swedavia (Bromma och Arlanda flygplats) och Stockholm Skavsta Airport.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt
Uppdaterad: 2020-04-07
Tema