Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Utsläpp från flygresor

Flygplan i luften
Indikator TEMA.7.10.3

Nyckeltalet visar utsläpp av växthusgaser från Stockholmarnas flygresor. Så kallade höghöjdseffekter; utsläpp av kväveoxider, kondensstrimmor och flyginducerad molnighet, ingår inte.

Utsläpp av växthusgaser från flygresor per invånare

Datakälla: Miljöförvaltningens beräkningar utifrån trafikstatistik från Swedavia och Stockholm Skavsta Airport.
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2016.
Senaste värdet:
1,09 ton/invånare (2019).
Utgångsvärde:
1,10 ton/invånare (2016).

Kommentar

Stockholmarnas flygresor resulterar i utsläpp på cirka 1 miljon ton växthusgaser 2019. Detta motsvarar cirka 1100 kg växthusgaser per invånare. Det kan jämföras med utsläppen från vägtrafiken inom stadens geografiska gräns som ger utsläpp på cirka 940 kg per invånare 2017.

De totala utsläppen från Stockholmarnas flygresor ökade med cirka 2 procent mellan 2018 och 2019.

Inkluderas även andra utsläpp, som kväveoxider samt kondensstrimmor och flyginducerad molnighet (så kallad höghöjdseffekt) blir klimatpåverkan ännu större. Det råder stor osäkerhet kring hur stor klimatpåverkan från höghöjdseffekter är. Utrikes resor har generellt en högre klimatpåverkan från höghöjdseffekter då större delen av flygresan sker på hög höjd. Forskning talar för att klimatpåverkan behöver räknas upp med 1,9 för utrikes resor och 1,4 för inrikes resor om man även ska ta hänsyn till höghöjdseffekterna.

Utsläppsberäkningarna baseras på Miljöförvaltningens beräkningar beskrivna i en rapport från 2017 (Hur stor är klimatpåverkan från stockholmarnas flygresor?). Beräkningarna uppdaterades 2018 med ny utsläppsstatistik från Chalmers/Naturvårdsverket.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt
Uppdaterad: 2020-04-07