Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Kollektivtrafikens klimatpåverkan

Indikator TEMA.7.4.9

Totala växthusgasutsläpp från kollektivtrafiken i Stockholms län per typ av trafik.

Växthusgasutsläpp från kollektivtrafiken i Stockholms län

Datakälla: Fakta om SL och länet.
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2011.
Senaste värdet:
85469 ton CO2e (2020).
Utgångsvärde:
207960 ton CO2e (2011).

Kommentar

Utsläppen av koldioxid från SL:s fordon har mer än halverats jämfört med basåret 2011.

Uppdaterad: 2023-05-15