Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Andel av stadens bilinköp som är miljöbilar

Indikator TEMA.7.6.8

Indikatorn anger hur stor del av de bilar staden köpt under året som varit miljöbilar. Utrycknings- och specialfordon är undantagna.

Andel av de bilar som Stockholms Stad köpt/leasat varje år, som är miljöbil vid det aktuella anskaffningstillfället.

Rad-id Datum Värde (%)

0

2006

83

1

2007

69

2

2008

89

3

2009

96

4

2010

99

5

2011

99

6

2012

100

7

2013

89

8

2014

90

9

2015

98

10

2016

93

11

2017

95

12

2018

98

13

2019

98

14

2020

99,8

Datakälla: Miljöförvaltningen sammanställer data från Leaseplan samt från förvaltningar och bolag.

Kommentar

Under 2019 köptes eller leasades 90 nya bilar, varav 88 är miljöbilar. 64 av dessa är elbilar, 2 är laddhybrider och resterade drivs av gas.

Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Uppdaterad: 2021-11-24