Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Andel miljöbilar i nybilsförsäljningen

Indikator TEMA.7.6.1

Indikatorn mäter hur stor andel av de nya bilar som säljs i Stockholms län som är miljöbilar.

Andel av de nya personbilar som säljs som är miljöbilar i Stockholms län.

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Totalt

2001

0,9

1

Totalt

2002

1,1

2

Totalt

2003

1,5

3

Totalt

2004

1,9

4

Totalt

2005

6,6

5

Totalt

2006

17

6

Totalt

2007

19

7

Totalt

2008

37

8

Totalt

2009

38

9

Totalt

2010

37

10

Totalt

2011

40

11

Totalt

2012

44

12

Totalt

2013

13

13

Totalt

2014

21

14

Totalt

2015

22

15

Totalt

2016

22

16

Totalt

2017

22

17

Totalt

2018

19

18

Totalt

2019

17

19

Totalt

2020

41

20

Diesel

2006

0,10

21

Diesel

2007

1,5

22

Diesel

2008

3,1

23

Diesel

2009

6,1

24

Diesel

2010

14

25

Diesel

2011

23

26

Diesel

2012

30

27

Diesel

2013

6,5

28

Diesel

2014

14

29

Diesel

2015

14

30

Diesel

2016

12

31

Diesel

2017

9,0

32

Diesel

2018

3,9

33

Diesel

2019

0,0

34

Bensin

2006

1,2

35

Bensin

2007

2,0

36

Bensin

2008

2,7

37

Bensin

2009

5,3

38

Bensin

2010

5,3

39

Bensin

2011

5,3

40

Bensin

2012

7,2

41

Bensin

2013

0,0

42

Bensin

2014

0,0

43

Bensin

2015

0,0

44

Bensin

2016

0,0

45

Bensin

2017

0,0

46

Bensin

2018

0,0

47

Bensin

2019

0,0

48

Etanol

2001

0,8

49

Etanol

2002

1,0

50

Etanol

2003

1,2

51

Etanol

2004

1,3

52

Etanol

2005

4,7

53

Etanol

2006

12

54

Etanol

2007

14

55

Etanol

2008

28

56

Etanol

2009

21

57

Etanol

2010

13

58

Etanol

2011

6,6

59

Etanol

2012

2,1

60

Etanol

2013

1,4

61

Etanol

2014

0,7

62

Etanol

2015

0,3

63

Etanol

2016

0,10

64

Etanol

2017

0,3

65

Etanol

2018

0,4

66

Etanol

2019

0,10

67

Etanol

2020

0,0

68

Biogas

2001

0,06

69

Biogas

2002

0,08

70

Biogas

2003

0,2

71

Biogas

2004

0,2

72

Biogas

2005

0,8

73

Biogas

2006

2,0

74

Biogas

2007

0,7

75

Biogas

2008

0,6

76

Biogas

2009

3,2

77

Biogas

2010

3,5

78

Biogas

2011

3,5

79

Biogas

2012

3,3

80

Biogas

2013

1,9

81

Biogas

2014

2,1

82

Biogas

2015

2,1

83

Biogas

2016

0,9

84

Biogas

2017

1,0

85

Biogas

2018

1,0

86

Biogas

2019

1,2

87

Biogas

2020

0,7

88

Elhybrid

2001

0,08

89

Elhybrid

2002

0,05

90

Elhybrid

2003

0,06

91

Elhybrid

2004

0,4

92

Elhybrid

2005

1,0

93

Elhybrid

2006

1,3

94

Elhybrid

2007

1,5

95

Elhybrid

2008

2,6

96

Elhybrid

2009

1,8

97

Elhybrid

2010

1,6

98

Elhybrid

2011

1,2

99

Elhybrid

2012

1,1

100

Elhybrid

2013

2,3

101

Elhybrid

2014

2,3

102

Elhybrid

2015

2,4

103

Elhybrid

2016

2,9

104

Elhybrid

2017

3,5

105

Elhybrid

2018

2,4

106

Elhybrid

2019

0,0

107

Elhybrid

2020

0,0

108

El och laddhybrid

2010

0,0

109

El och laddhybrid

2011

0,05

110

El och laddhybrid

2012

0,5

111

El och laddhybrid

2013

0,7

112

El och laddhybrid

2014

2,4

113

El och laddhybrid

2015

3,3

114

El och laddhybrid

2016

6,1

115

El och laddhybrid

2017

8,2

116

El och laddhybrid

2018

12

117

El och laddhybrid

2019

15

118

El och laddhybrid

2020

40

Datakälla: Miljöförvaltningen, Miljöbilar i Stockholm, Sammanställning baserad på uppgifter som publicerats i årsrapporterna över fordonsstatistik från Miljöbilar i Stockholm. Denna grundar sig på uppgifter hämtade ur Vägtrafikregistret och förmedlade av SCB.

Kommentar

Diagrammet är uppdaterat t o m 2019.

Under flera år har en allt större andel av de nya bilar som sålts varit miljöbilar. Under 2020 har den statliga miljöbilsdefinitionen skärpts för att endast innefatta rena elbilar samt laddhybrider.

Statistiken visar på en förändring av fordonsflottans sammansättning. Trenden med en allt större andel snåla dieselbilar och en mindre andel etanolbilar och gasbilar som växte under mitten av 10-talet har minskat kraftigt och ersats av eldrift.

Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Uppdaterad: 2021-10-04