Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Andel miljöbilar i stadens bilflotta

Indikator TEMA.7.6.7

Stockholms stads förvaltningar och bolag leasar och äger bilar för eget bruk. Indikatorn visar andelen av dessa som är miljöbilar enligt den definition som gällde för stadens inköp vid inköpstillfället. I redovisningen ingår både personbilar och transportfordon. Utrycknings- och specialfordon är undantagna.

Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon.

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Totalt

2003

47

1

Totalt

2004

41

2

Totalt

2005

45

3

Totalt

2006

54

4

Totalt

2007

51

5

Totalt

2008

60

6

Totalt

2009

77

7

Totalt

2010

91

8

Totalt

2011

98

9

Totalt

2012

99

10

Totalt

2013

98

11

Totalt

2014

97

12

Totalt

2015

97

13

Totalt

2016

96

14

Totalt

2017

96

15

Totalt

2018

98

16

Totalt

2019

99

17

Totalt

2020

100

18

Diesel

2006

0,0

19

Diesel

2007

0,0

20

Diesel

2008

0,2

21

Diesel

2009

0,8

22

Diesel

2010

1,6

23

Diesel

2011

6,0

24

Diesel

2012

8,3

25

Diesel

2013

7,5

26

Diesel

2014

6,1

27

Diesel

2015

6,4

28

Diesel

2016

3,7

29

Diesel

2017

3,9

30

Diesel

2018

3,1

31

Diesel

2019

3,3

32

Diesel

2020

1,4

33

Bensin

2006

0,0

34

Bensin

2007

0,4

35

Bensin

2008

0,8

36

Bensin

2009

3,4

37

Bensin

2010

4,6

38

Bensin

2011

5,0

39

Bensin

2012

6,3

40

Bensin

2013

4,8

41

Bensin

2014

3,1

42

Bensin

2015

1,6

43

Bensin

2016

1,3

44

Bensin

2017

0,6

45

Bensin

2018

0,7

46

Bensin

2019

0,8

47

Bensin

2020

0,4

48

Etanol

2003

26

49

Etanol

2004

18

50

Etanol

2005

17

51

Etanol

2006

17

52

Etanol

2007

18

53

Etanol

2008

24

54

Etanol

2009

23

55

Etanol

2010

30

56

Etanol

2011

25

57

Etanol

2012

24

58

Etanol

2013

22

59

Etanol

2014

20

60

Etanol

2015

15

61

Etanol

2016

13

62

Etanol

2017

12

63

Etanol

2018

9,2

64

Etanol

2019

6,8

65

Etanol

2020

6,5

66

Biogas

2003

13

67

Biogas

2004

13

68

Biogas

2005

15

69

Biogas

2006

23

70

Biogas

2007

17

71

Biogas

2008

23

72

Biogas

2009

42

73

Biogas

2010

46

74

Biogas

2011

51

75

Biogas

2012

49

76

Biogas

2013

48

77

Biogas

2014

46

78

Biogas

2015

43

79

Biogas

2016

43

80

Biogas

2017

43

81

Biogas

2018

45

82

Biogas

2019

42

83

Biogas

2020

43

84

Elhybrid

2003

6,4

85

Elhybrid

2004

6,7

86

Elhybrid

2005

9,3

87

Elhybrid

2006

12

88

Elhybrid

2007

12

89

Elhybrid

2008

11

90

Elhybrid

2009

7,3

91

Elhybrid

2010

7,8

92

Elhybrid

2011

8,4

93

Elhybrid

2012

5,9

94

Elhybrid

2013

8,0

95

Elhybrid

2014

8,6

96

Elhybrid

2015

13

97

Elhybrid

2016

15

98

Elhybrid

2017

14

99

Elhybrid

2018

12

100

Elhybrid

2019

11

101

Elhybrid

2020

10

102

El och laddhybrid

2003

1,1

103

El och laddhybrid

2004

3,3

104

El och laddhybrid

2005

3,4

105

El och laddhybrid

2006

3,2

106

El och laddhybrid

2007

3,2

107

El och laddhybrid

2008

0,5

108

El och laddhybrid

2009

0,7

109

El och laddhybrid

2010

0,7

110

El och laddhybrid

2011

1,8

111

El och laddhybrid

2012

6,1

112

El och laddhybrid

2013

7,6

113

El och laddhybrid

2014

13

114

El och laddhybrid

2015

19

115

El och laddhybrid

2016

20

116

El och laddhybrid

2017

22

117

El och laddhybrid

2018

26

118

El och laddhybrid

2019

33

119

El och laddhybrid

2020

39

Datakälla: Miljöförvaltningen sammanställer data från Leaseplan samt från förvaltningar och bolag.

Kommentar

Stockholms stad har en av landets största miljöbilsflottor, ca 890 bilar. 98 procent av bilarna i stadens egen bilpark var miljöbilar vid årsskiftet 2018, utifrån synsättet att de uppfyllde kraven för miljöbil vid inköpstillfället.
45 % av bilarna är gasbilar. Andelen elfordon är en summering av elbilar (16,3 %) och laddhybrider ( 9,5 %).

Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Uppdaterad: 2021-12-09