Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Andel miljöbilar i Stockholmstrafiken

Indikator TEMA.7.6.3

Som miljöbil räknas en bil som vid tillfället för nyregistreringen uppfyllde då gällande miljöbilsdefinition.

Andel miljöbilar i trafiken i Stockholms län jämfört med riket.

Datakälla: Data hämtas från Miljöbilar i Stockholms statistikrapporter och från transportstyrelsen. Uppgifterna bygger i sin tur på data från Vägtrafikregistret.
Senaste värdet:
23,4 % (2020).
Utgångsvärde:
1,4 % (2005).

Kommentar

Andelen miljöbilar ökar stadigt i både Stockholmstrafiken och riket.
Det ska nämnas att definitionen av vad som är en miljöbil har blivit strängare med åren. Den 1 januari 2013 infördes en strängare miljöbilsdefinition, och nyregistreringen av miljöbilar gick därför ner kraftigt under 2013.
I riket har de dock ökat stadigt. År 2015 är nivåerna för Stockholms län tillbaka på 2012 års nivåer.

Under 2019 utgjorde miljöbilarna 21 procent av bilarna i länet och 18 procent i Sverige.

Uppdaterad: 2021-10-01