Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Andel miljöbilar i Stockholmstrafiken

Indikator TEMA.7.6.3

Som miljöbil räknas en bil som vid tillfället för nyregistreringen uppfyllde då gällande miljöbilsdefinition.

Andel miljöbilar i trafiken i Stockholms län jämfört med riket.

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Stockholms Län

2005

1,4

1

Stockholms Län

2006

3

2

Stockholms Län

2007

6

3

Stockholms Län

2008

9

4

Stockholms Län

2009

11,5

5

Stockholms Län

2010

14

6

Stockholms Län

2011

16,5

7

Stockholms Län

2012

18,7

8

Stockholms Län

2013

17,8

9

Stockholms Län

2014

18

10

Stockholms Län

2015

18,8

11

Stockholms Län

2016

19,5

12

Stockholms Län

2017

19,9

13

Stockholms Län

2018

20,2

14

Stockholms Län

2019

21

15

Stockholms Län

2020

23,4

16

Riket

2008

5

17

Riket

2009

6,3

18

Riket

2010

8,7

19

Riket

2011

11,1

20

Riket

2012

13,4

21

Riket

2013

13,8

22

Riket

2014

15

23

Riket

2015

15,3

24

Riket

2016

16,1

25

Riket

2017

16,7

26

Riket

2018

17,3

27

Riket

2019

18

28

Riket

2020

19,1

Datakälla: Data hämtas från Miljöbilar i Stockholms statistikrapporter och från transportstyrelsen. Uppgifterna bygger i sin tur på data från Vägtrafikregistret.

Kommentar

Andelen miljöbilar ökar stadigt i både Stockholmstrafiken och riket.
Det ska nämnas att definitionen av vad som är en miljöbil har blivit strängare med åren. Den 1 januari 2013 infördes en strängare miljöbilsdefinition, och nyregistreringen av miljöbilar gick därför ner kraftigt under 2013.
I riket har de dock ökat stadigt. År 2015 är nivåerna för Stockholms län tillbaka på 2012 års nivåer.

Under 2019 utgjorde miljöbilarna 21 procent av bilarna i länet och 18 procent i Sverige.

Uppdaterad: 2021-10-01