Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Andel miljöbränsle i Stockholms län

Indikator TEMA.7.6.4

Indikatorn visar försäljningen av miljöbränsle i Stockholms län relativt andelen fossila drivmedel. Uppföljningen görs på helår och avser energiandel.

Andel sålda förnybara drivmedel i Stockholms län

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Totalt

2000

0,9

1

Totalt

2001

1,8

2

Totalt

2002

2,0

3

Totalt

2003

2,2

4

Totalt

2004

2,2

5

Totalt

2005

2,4

6

Totalt

2006

3,6

7

Totalt

2007

5,4

8

Totalt

2008

7,5

9

Totalt

2009

7,3

10

Totalt

2010

7,7

11

Totalt

2011

9,1

12

Totalt

2012

11,0

13

Totalt

2013

16,9

14

Totalt

2014

21,1

15

Totalt

2015

23,8

16

Totalt

2016

26,8

17

Totalt

2017

30,3

18

Totalt

2018

31,4

19

Totalt

2019

37,9

20

Totalt

2020

29,1

21

Etanol

2000

0,7

22

Etanol

2001

0,7

23

Etanol

2002

0,7

24

Etanol

2003

0,5

25

Etanol

2004

0,6

26

Etanol

2005

0,7

27

Etanol

2006

1,8

28

Etanol

2007

2,0

29

Etanol

2008

3,5

30

Etanol

2009

3,1

31

Etanol

2010

3,2

32

Etanol

2011

3,3

33

Etanol

2012

3,3

34

Etanol

2013

3,6

35

Etanol

2014

2,8

36

Etanol

2015

2,0

37

Etanol

2016

1,4

38

Etanol

2017

1,0

39

Etanol

2018

0,8

40

Etanol

2019

0,7

41

Etanol

2020

0,5

42

Etanolinblandning i bensin

2000

0,1

43

Etanolinblandning i bensin

2001

1,0

44

Etanolinblandning i bensin

2002

1,2

45

Etanolinblandning i bensin

2003

1,6

46

Etanolinblandning i bensin

2004

1,5

47

Etanolinblandning i bensin

2005

1,6

48

Etanolinblandning i bensin

2006

1,5

49

Etanolinblandning i bensin

2007

1,9

50

Etanolinblandning i bensin

2008

1,8

51

Etanolinblandning i bensin

2009

1,8

52

Etanolinblandning i bensin

2010

1,8

53

Etanolinblandning i bensin

2011

1,6

54

Etanolinblandning i bensin

2012

1,5

55

Etanolinblandning i bensin

2013

1,5

56

Etanolinblandning i bensin

2014

1,4

57

Etanolinblandning i bensin

2015

1,4

58

Etanolinblandning i bensin

2016

1,3

59

Etanolinblandning i bensin

2017

1,2

60

Etanolinblandning i bensin

2018

1,1

61

Etanolinblandning i bensin

2019

1,0

62

Etanolinblandning i bensin

2020

1,1

63

Biogas

2000

0,0

64

Biogas

2001

0,0

65

Biogas

2002

0,0

66

Biogas

2003

0,0

67

Biogas

2004

0,1

68

Biogas

2005

0,2

69

Biogas

2006

0,3

70

Biogas

2007

0,4

71

Biogas

2008

0,5

72

Biogas

2009

0,6

73

Biogas

2010

0,9

74

Biogas

2011

1,4

75

Biogas

2012

1,8

76

Biogas

2013

2,0

77

Biogas

2014

2,2

78

Biogas

2015

2,2

79

Biogas

2016

2,4

80

Biogas

2017

2,8

81

Biogas

2018

2,7

82

Biogas

2019

3,3

83

Biogas

2020

2,8

84

Rapsbränsle

2000

0,1

85

Rapsbränsle

2001

0,0

86

Rapsbränsle

2002

0,0

87

Rapsbränsle

2003

0,0

88

Rapsbränsle

2004

0,0

89

Rapsbränsle

2005

0,0

90

Rapsbränsle

2006

0,0

91

Rapsbränsle

2007

1,1

92

Rapsbränsle

2008

1,7

93

Rapsbränsle

2009

1,8

94

Rapsbränsle

2010

1,8

95

Rapsbränsle

2011

2,2

96

Rapsbränsle

2012

2,3

97

Rapsbränsle

2013

2,4

98

Rapsbränsle

2014

3,4

99

Rapsbränsle

2015

3,0

100

Rapsbränsle

2016

4,1

101

Rapsbränsle

2017

4,8

102

Rapsbränsle

2018

3,4

103

Rapsbränsle

2019

7,8

104

Rapsbränsle

2020

6,6

105

HVO

2007

0,0

106

HVO

2008

0,0

107

HVO

2009

0,0

108

HVO

2010

0,0

109

HVO

2011

0,6

110

HVO

2012

2,1

111

HVO

2013

7,4

112

HVO

2014

11,3

113

HVO

2015

15,2

114

HVO

2016

17,6

115

HVO

2017

20,2

116

HVO

2018

23,7

117

HVO

2019

25,1

118

HVO

2020

18,1

119

Bionafta

2017

0,3

Datakälla: Rapport från Miljöbilar i Stockholm: Försäljning av miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm

Kommentar

Andelen förnybara bränslen har stadigt ökat sedan 2010.
Det är framförallt 100% HVO (Hydrerade Vegetabiliska Oljor) som har ökat kraftigt och som dubblerat sin andel sedan 2014 för att 2019 ligga på 25,1 procent.
Levererad mängd biogas ökade med 0,6 procentenheter mellan 2018 och 2019, vilket fortsätter trenden från tidigare år förutom en liten nedgång 2018.
Försäljningen av Etanol (E85 och Etamax D ligger på fortsatt väldigt låg nivå. Antaltet bilar i trafik som kan drivas av E85 minskar och i dagsläget finns det bara en bilmodell i nybilsförsäljningen som kan drivas på E85. Biodiesel RME (Raps-Metyl-Ester) såg en uppsving under 2019 där de ökade sin andel från 3,4 procent till 7,8 procent.

Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Uppdaterad: 2021-11-24