Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Antal publika laddplatser

laddkontakt i elbil
Laddning av elbil
Indikator TEMA.7.6.19

Diagrammet visar antalet publikt tillgängliga laddpunkter i kommunen. Det finns ofta flera laddpunkter vid samma laddstation.

De publika laddstationerna som finns tillgängliga i Stockholm drivs av bland annat Stockholm Parkering AB, E.ON Energilösningar AB, Recharge, Mer Sweden AB, InCharge, Vattenfall AB, Qwello, m fl. Det finns också publika laddplatser hos drivmedelsbolag och på t ex kundparkeringar vid köpcentrum och affärer. Även dessa drivs ofta, men inte alltid, av något av ovanstående bolag.

Antal publika laddpunkter i Stockholms stad (ackumulerat)

Rad-id Datum Värde (st)

0

2015

416

1

2016

490

2

2017

760

3

2018

1034

4

2019

1500

5

2020

2122

6

2021

2363

Datakälla: Databasen Elis från branchorganisationen Power Circle.

Kommentar

Antalet publika laddpunkter i Stockholm har mer än femdubblats sedan 2015. Av de knappt 2400 publika laddpunkterna har det absoluta mertalet installerats av Stockholms stad i Stockholm Parkerings anläggningar. Laddplatser på gatumark etableras i samarbete mellan laddoperatörer och trafikkontoret. Staden har som mål att uppföra 4000 publika laddpunkter till utgången av år 2022.