Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Antal miljöbilar i Stockholmstrafiken

Indikator TEMA.7.6.2

Indikatorn visar antalet personbilar i Stockholms län som är registrerade som miljöbil i vägtrafikregistret. Som miljöbil räknas här fordon som uppfyller den vid tiden för nyregistrering gällande miljöbilsdefinitionen. I statistiken ingår alltså även äldre miljöbilar som inte uppfyller dagens strängare miljöbilsdefiniton.

Antal miljöbilar i trafiken i Stockholms län.

Datakälla: Miljöförvaltningen, Miljöbilar i Stockholm. Sammanställning baserad på uppgifter ur vägtrafikregistret.
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2001.
Senaste värdet:
222853 bilar (2020).
Utgångsvärde:
670 bilar (2001).

Kommentar

Antalet miljöbilar i trafik i länet ökade kraftigt från 2005 till 2012. Därefter har definitionen av vad som är en miljöbil blivit strängare, och ökningen har minskat något. Framförallt tillkommer det inte fler etanol- eller dieselforodn, vilka utgjorde majoriteten av försäljningen fram till 2015, och dessa har ersatts av Elbilar och laddhybrider som har ökat med nästan 50% per år.

Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Uppdaterad: 2021-10-01