Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Antal miljöbilar i Stockholmstrafiken

Indikator TEMA.7.6.2

Indikatorn visar antalet personbilar i Stockholms län som är registrerade som miljöbil i vägtrafikregistret. Som miljöbil räknas här fordon som uppfyller den vid tiden för nyregistrering gällande miljöbilsdefinitionen. I statistiken ingår alltså även äldre miljöbilar som inte uppfyller dagens strängare miljöbilsdefiniton.

Antal miljöbilar i trafiken i Stockholms län.

Rad-id Mätområde Datum Värde (bilar)

0

Totalt

2001

670

1

Totalt

2002

761

2

Totalt

2003

1284

3

Totalt

2004

2200

4

Totalt

2005

10306

5

Totalt

2006

25222

6

Totalt

2007

44027

7

Totalt

2008

73032

8

Totalt

2009

90870

9

Totalt

2010

112337

10

Totalt

2011

132982

11

Totalt

2012

155017

12

Totalt

2013

149580

13

Totalt

2014

156714

14

Totalt

2015

180834

15

Totalt

2016

177289

16

Totalt

2017

184848

17

Totalt

2018

187930

18

Totalt

2019

196435

19

Totalt

2020

222853

20

Diesel

2006

129

21

Diesel

2007

2121

22

Diesel

2008

4411

23

Diesel

2009

7618

24

Diesel

2010

20511

25

Diesel

2011

39483

26

Diesel

2012

60798

27

Diesel

2013

57502

28

Diesel

2014

63101

29

Diesel

2015

79024

30

Diesel

2016

75154

31

Diesel

2017

74861

32

Diesel

2018

67424

33

Diesel

2019

66027

34

Diesel

2020

55935

35

Bensin

2006

1304

36

Bensin

2007

2981

37

Bensin

2008

4518

38

Bensin

2009

7159

39

Bensin

2010

10916

40

Bensin

2011

15275

41

Bensin

2012

20914

42

Bensin

2013

20186

43

Bensin

2014

19766

44

Bensin

2015

19774

45

Bensin

2016

18730

46

Bensin

2017

18114

47

Bensin

2018

17434

48

Bensin

2019

16753

49

Bensin

2020

16396

50

Etanol

2001

70

51

Etanol

2002

104

52

Etanol

2003

659

53

Etanol

2004

1360

54

Etanol

2005

6837

55

Etanol

2006

17958

56

Etanol

2007

31332

57

Etanol

2008

54900

58

Etanol

2009

63698

59

Etanol

2010

64627

60

Etanol

2011

58917

61

Etanol

2012

51634

62

Etanol

2013

48123

63

Etanol

2014

45342

64

Etanol

2015

45513

65

Etanol

2016

40456

66

Etanol

2017

38120

67

Etanol

2018

37242

68

Etanol

2019

33839

69

Etanol

2020

31784

70

Biogas

2001

450

71

Biogas

2002

477

72

Biogas

2003

425

73

Biogas

2004

500

74

Biogas

2005

1916

75

Biogas

2006

3249

76

Biogas

2007

3639

77

Biogas

2008

3164

78

Biogas

2009

5427

79

Biogas

2010

8485

80

Biogas

2011

11211

81

Biogas

2012

12814

82

Biogas

2013

12621

83

Biogas

2014

12851

84

Biogas

2015

14819

85

Biogas

2016

12416

86

Biogas

2017

11424

87

Biogas

2018

10863

88

Biogas

2019

10332

89

Biogas

2020

9641

90

Elhybrid

2001

150

91

Elhybrid

2002

180

92

Elhybrid

2003

200

93

Elhybrid

2004

340

94

Elhybrid

2005

1553

95

Elhybrid

2006

2547

96

Elhybrid

2007

3951

97

Elhybrid

2008

6000

98

Elhybrid

2009

6928

99

Elhybrid

2010

7755

100

Elhybrid

2011

8016

101

Elhybrid

2012

8472

102

Elhybrid

2013

10064

103

Elhybrid

2014

12286

104

Elhybrid

2015

14926

105

Elhybrid

2016

17595

106

Elhybrid

2017

21273

107

Elhybrid

2018

23106

108

Elhybrid

2019

25141

109

Elhybrid

2020

29709

110

El och laddhybrid

2006

35

111

El och laddhybrid

2007

3

112

El och laddhybrid

2008

39

113

El och laddhybrid

2009

40

114

El och laddhybrid

2010

191

115

El och laddhybrid

2011

80

116

El och laddhybrid

2012

385

117

El och laddhybrid

2013

1084

118

El och laddhybrid

2014

3368

119

El och laddhybrid

2015

6778

120

El och laddhybrid

2016

12938

121

El och laddhybrid

2017

21056

122

El och laddhybrid

2018

31851

123

El och laddhybrid

2019

44332

124

El och laddhybrid

2020

60299

Datakälla: Miljöförvaltningen, Miljöbilar i Stockholm. Sammanställning baserad på uppgifter ur vägtrafikregistret.

Kommentar

Antalet miljöbilar i trafik i länet ökade kraftigt från 2005 till 2012. Därefter har definitionen av vad som är en miljöbil blivit strängare, och ökningen har minskat något. Framförallt tillkommer det inte fler etanol- eller dieselforodn, vilka utgjorde majoriteten av försäljningen fram till 2015, och dessa har ersatts av Elbilar och laddhybrider som har ökat med nästan 50% per år.

Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Uppdaterad: 2021-10-01