Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Miljöbränsle i stadens miljöbilar

Indikator TEMA.7.6.9

Indikatorn visar i hur stor utsträckning (räknat som volymprocent) stadens miljöfordon har tankat miljöbränsle, E85 respektive fordonsgas. Enbart de bilar som kan tankas med både miljöbränsle och ett fossilt bränsle ingår i sammanställningen. Avser kommunorganisationens egna bilar.

Andel miljöbränsle i stadens etanol- och biogasfordon

Datakälla: Miljöbilar, Miljöförvaltningen

Kommentar

Under 2019 tankades etanolbilarna till 79 % med E85 och gasbilarna till 88 % med fordonsgas. Andelen etanol har sjunkit sedan 2014 då 91 % av bilarna tankades med etanol. Andelen gas har sjunkit något sedan 2018.

Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Uppdaterad: 2022-04-14