Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Miljöbränsle i stadens miljöbilar

Indikator TEMA.7.6.9

Indikatorn visar i hur stor utsträckning (räknat som volymprocent) stadens miljöfordon har tankat miljöbränsle, E85 respektive fordonsgas. Enbart de bilar som kan tankas med både miljöbränsle och ett fossilt bränsle ingår i sammanställningen. Avser kommunorganisationens egna bilar.

Andel miljöbränsle i stadens etanol- och biogasfordon

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Etanol

2000

65

1

Etanol

2001

40

2

Etanol

2002

42

3

Etanol

2003

53

4

Etanol

2004

54

5

Etanol

2005

62

6

Etanol

2006

69

7

Etanol

2007

72

8

Etanol

2008

82

9

Etanol

2009

87

10

Etanol

2010

83

11

Etanol

2011

84

12

Etanol

2012

88

13

Etanol

2013

87

14

Etanol

2014

91

15

Etanol

2015

88

16

Etanol

2016

83

17

Etanol

2017

77

18

Etanol

2018

66

19

Etanol

2019

79

20

Fordonsgas

2000

25

21

Fordonsgas

2001

26

22

Fordonsgas

2002

28

23

Fordonsgas

2003

25

24

Fordonsgas

2004

31

25

Fordonsgas

2005

53

26

Fordonsgas

2006

52

27

Fordonsgas

2007

68

28

Fordonsgas

2008

60

29

Fordonsgas

2009

74

30

Fordonsgas

2010

66

31

Fordonsgas

2011

71

32

Fordonsgas

2012

77

33

Fordonsgas

2013

83

34

Fordonsgas

2014

85

35

Fordonsgas

2015

83

36

Fordonsgas

2016

83

37

Fordonsgas

2017

79

38

Fordonsgas

2018

91

39

Fordonsgas

2019

88

Datakälla: Miljöbilar, Miljöförvaltningen

Kommentar

Under 2019 tankades etanolbilarna till 79 % med E85 och gasbilarna till 88 % med fordonsgas. Andelen etanol har sjunkit sedan 2014 då 91 % av bilarna tankades med etanol. Andelen gas har sjunkit något sedan 2018.

Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Uppdaterad: 2021-08-27