Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Producerad mängd biogas

Indikator TEMA.7.6.12

I Stockholms två reningsverk produceras biogas, som i första hand uppgraderas till fordonbränsle, men som också täcker en del av el- och värmebehovet i reningsverken. Indikatorn visar mängden biogas som produceras i Stockholm Vattens avloppsreningsverk och används till fordonsbränsle. Mm³ = miljoner normalkubikmeter.

Producerad volym biogas använd som fordonsbränsle.

Rad-id Datum Värde (Mm³)

0

1999

0,2

1

2000

0,3

2

2001

0,3

3

2002

0,4

4

2003

0,5

5

2004

1,1

6

2005

2,0

7

2006

3,5

8

2007

4,5

9

2008

4,8

10

2009

6,4

11

2010

8,4

12

2011

9,1

13

2012

10,0

14

2013

15,0

15

2014

15,8

16

2015

16,2

17

2016

18,3

18

2017

22,0

Datakälla: Stockholm Vatten, Nyckeltalsrapport, Stockholm Vatten, Årsredovisning

Kommentar

Fordonsbränslet levereras till SL för drift av biogasbussar samt till AGA Gas som säljer det vidare till personbilar och lastbilar via ett 10-tal tankställen. Stockholm Vatten har målsättningen att kraftigt öka rötgasproduktionen vid Henriksdal.

Uppdaterad: 2021-02-26