Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Sålda fossila drivmedel

Indikator TEMA.7.6.20

Data utgår från SCB:s uppgifter om försäljning av drivmedel och kompletteras med uppgifter från drivmedelsbolagen.

Fossil energi i försäljningen av drivmedel för vägtrafik i Stockholms län i TWh.

Rad-id Drivmedel Senaste värdet (TWh) Datum

0

Totalt

 6,9

2020

1

Diesel

 3,8

2020

2

Bensin

 3,1

2020

3

Naturgas

 0,0

2020

Datakälla: SCB och drivmedelsbolagen, bearbetat av miljöförvaltningen.
Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Uppdaterad: 2021-12-09