Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Volym levererad fordonsgas

Indikator TEMA.7.6.13

Nyckeltalet beskriver hur mycket fordonsgas, uppdelat i biogas och naturgas, som sålts i länet under året.

Volym levererad fordonsgas i Stockholms län.

Datakälla: Uppgifterna hämtas från SCB från och med år 2010. För åren 2000-2016 kommer uppgifterna från den årsrapport som Miljöbilar i Stockholm sammanställer varje år.

Kommentar

Försäljningen av fordonsgas ökade snabbt mellan 2010 och 2013. Från 2014 har det sjunkit något för att sedan 2018 stabiliserats kring 35 miljoner normalkubikmeter (Nm3).

Andelen av den levererade fordonsgasen som består av biogas har ökat sedan 2013 till att sedan 2018 ligga på ca 98%.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2021-11-24