Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Volym levererad fordonsgas

Indikator TEMA.7.6.13

Nyckeltalet beskriver hur mycket fordonsgas, uppdelat i biogas och naturgas, som sålts i länet under året.

Volym levererad fordonsgas i Stockholms län.

Rad-id Mätområde Datum Värde (m³)

0

Biogas

2000

200000

1

Biogas

2001

300000

2

Biogas

2002

367000

3

Biogas

2003

527000

4

Biogas

2004

1096000

5

Biogas

2005

2192000

6

Biogas

2006

4010000

7

Biogas

2007

5970000

8

Biogas

2008

6445000

9

Biogas

2009

7838750

10

Biogas

2010

13065400

11

Biogas

2011

19495700

12

Biogas

2012

21356000

13

Biogas

2013

24707000

14

Biogas

2014

26336000

15

Biogas

2015

26870000

16

Biogas

2016

29351000

17

Biogas

2017

35206000

18

Biogas

2018

35463000

19

Biogas

2019

35432000

20

Biogas

2020

27936000

21

Naturgas

2006

410000

22

Naturgas

2007

320000

23

Naturgas

2008

984000

24

Naturgas

2009

2926190

25

Naturgas

2010

4494570

26

Naturgas

2011

8829640

27

Naturgas

2012

15859000

28

Naturgas

2013

15264000

29

Naturgas

2014

13402000

30

Naturgas

2015

9373000

31

Naturgas

2016

10239000

32

Naturgas

2017

2681000

33

Naturgas

2018

814000

34

Naturgas

2019

680000

35

Naturgas

2020

519000

Datakälla: Uppgifterna hämtas från SCB från och med år 2010. För åren 2000-2016 kommer uppgifterna från den årsrapport som Miljöbilar i Stockholm sammanställer varje år.

Kommentar

Försäljningen av fordonsgas ökade snabbt mellan 2010 och 2013. Från 2014 har det sjunkit något för att sedan 2018 stabiliserats kring 35 miljoner normalkubikmeter (Nm3).

Andelen av den levererade fordonsgasen som består av biogas har ökat sedan 2013 till att sedan 2018 ligga på ca 98%.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2021-11-24