Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Körsträckor med bil per person

Indikator TEMA.7.5.6

Indikatorn visar stockholmarnas körsträckor med bil per invånare. Även resor utanför kommunen ingår. Uppgifterna baseras på bilarnas mätarställningar som registrerats vid bilbesiktningen.

Uppgifterna kommer från Transporstyrelsens register för samtliga provade fordon och kompletteras med information om de perioder som fordonen inte varit i trafik. För fordon som inte har besiktigats används metodskattningar.

Antal körda mil med bil i genomsnitt per år och invånare.

Datakälla: SCB/RUS
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2000.
Senaste värdet:
522 mil/invånare (2021).
Utgångsvärde:
566 mil/invånare (2000).

Kommentar

Sedan 2015 har Stockholmarnas bilresande ökat med drygt tre procent. Jämfört med nivåerna 2008 har bilresandet minskat. Samma trend gäller även länet.

2020 syns en tydlig minskning som effekt av pandemin.

Ansvarig organisation
  • Trafikkontoret
Kontakt
Uppdaterad: 2022-06-16