Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Körsträckor med bil per person

Indikator TEMA.7.5.6

Indikatorn visar stockholmarnas körsträckor med bil per invånare. Även resor utanför kommunen ingår. Uppgifterna baseras på bilarnas mätarställningar som registrerats vid bilbesiktningen.

Uppgifterna kommer från Transporstyrelsens register för samtliga provade fordon och kompletteras med information om de perioder som fordonen inte varit i trafik. För fordon som inte har besiktigats används metodskattningar.

Antal körda mil med bil i genomsnitt per år och invånare.

Datakälla: SCB/RUS
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2000.
Senaste värdet:
526 mil/invånare (2022).
Utgångsvärde:
566 mil/invånare (2000).

Kommentar

Sedan 2018, dvs innan pandemin, har stockholmarnas bilresande minskat med knappt sju procent och samma trend syns i länet. Dock har stockholmarnas bilresande ökat efter pandemin. Mellan åren 2020 till 2022 ökade bilresandet med knappt 3 procent i staden, och drygt 3 procent i länet.

Ansvarig organisation
  • Trafikkontoret
Kontakt
Uppdaterad: 2023-10-31