Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Resvanor

Trafikmiljö med bilar, cyklister och gångtrafikanter
Västerbron. Foto: Simon Gate
Tema TEMA.7.1

Coronapandemin har kraftigt påverkat stockholmarnas resvanor. Andelen kollektiva arbetsresor nära på halverades i september 2020 jämfört med tidigare mätningar 2016 och 2013. Samtidigt ökade andelen som distansarbetade kraftigt och även cyklingen har ökat.

Andelen cyklister ökade redan före pandemin. En av tio uppgav att de huvudsakligen cyklade till arbetet eller skolan under februari 2020, vilket är dubbelt så många som vintercyklade 2013.

Av de som arbetade eller studerade i september 2020 uppgav 40 procent att de distansarbetade minst tre dagar i veckan, medan 36 procent inte distansarbetade alls.
Pandemin har även påverkat stockholmarnas inköpsvanor. Nära en av tio uppger att de huvudsakligen köper livsmedel via nätet och drygt fyra av tio handlar huvuddelen av sina sällanköpsvaror som kläder, elektronik och inredning via nätet.

Data hämtas från Stockholms stads medborgarenkät Miljö och miljövanor i Stockholm. 2020 års enkät hade tema trafik och resvanor och besvarades av drygt 5800 invånare i Stockholms stad.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2022-03-17
Tema