Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Distansarbete


Fler arbetar hemifrån. Foto: Nick Turner
Indikator TEMA.7.1.13

Nyckeltalet visar andelen stockholmare som ersätter resan till arbete/skola med distansarbete minst en dag i veckan.

Andel stockholmare som minst en dag i veckan ersätter resan till arbete/skola med distansarbete.

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Hela Stockholm

2013

11

1

Hela Stockholm

2016

21

2

Hela Stockholm

2020

42

3

Bromma

2013

12

4

Bromma

2020

46

5

Enskede-Årsta-Vantör

2013

7

6

Enskede-Årsta-Vantör

2020

44

7

Farsta

2013

8

8

Farsta

2020

33

9

Hägersten-Älvsjö

2020

41

10

Hägersten-Liljeholmen

2013

8

11

Hässelby-Vällingby

2013

16

12

Hässelby-Vällingby

2020

36

13

Kungsholmen

2013

6

14

Kungsholmen

2020

44

15

Norrmalm

2013

14

16

Norrmalm

2020

46

17

Rinkeby-Kista

2013

14

18

Rinkeby-Kista

2020

35

19

Skarpnäck

2013

9

20

Skarpnäck

2020

38

21

Skärholmen

2013

18

22

Skärholmen

2020

38

23

Spånga-Tensta

2013

14

24

Spånga-Tensta

2020

44

25

Södermalm

2013

12

26

Södermalm

2020

44

27

Älvsjö

2013

12

28

Östermalm

2013

11

29

Östermalm

2020

49

30

Kön: Man

2020

44

31

Kön: Kvinna

2020

41

32

Ålder: 16-25

2020

59

33

Ålder: 26-40

2020

51

34

Ålder: 41-55

2020

47

35

Ålder: 56-70

2020

26

36

Ålder: 71-79

2020

8

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Andelen stockholmare som arbetar hemifrån har ökat kraftigt till följd av pandemin. Nära en tredjedel av respondenterna uppgav att de arbetade hemifrån minst tre dagar i veckan under september 2020 och 42 procent arbetade hemifrån minst en dag i veckan. Drygt en av fyra uppgav att de inte distansarbetade överhuvudtaget. Samtidigt uppgav 21 procent att de inte arbetade eller studerade. Omräknat till andel av de som arbetar eller studerar blir andelen som distansarbetar tre dagar i veckan eller oftare 40 procent, medan andelen som inte distansarbetar alls det vill säga reser till arbetet alla arbetsdagar, 36 procent.

Uppdaterad: 2021-11-17
Tema