Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Färdmedelsfördelning höst

Indikator TEMA.7.1.2

Diagrammet visar fördelning av färdmedel för de Stockholmare som arbetar eller studerar. Enkätfrågan löd: Hur reste du huvudsakligen mellan bostaden och arbete/skola under september?

Färdmedelsfördelning för stockholmarnas resor mellan bostad och arbete/skola under hösten (september)

Rad-id Färdmedel Senaste värdet (%) Datum

0

Till fots

 11,6

2020

1

Cykel

 18,3

2020

2

Kollektivtrafik

 25,7

2020

3

Motorcykel, moped

 0,5

2020

4

Bil

 19

2020

5

Annat

 1,5

2020

6

Ej aktuellt

 23,4

2020

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

De svarande fick ange hur de reste till arbete eller skola under september 2020, det vill säga under covid-19-pandemin.

Ej aktuellt innebär att respondenten inte genomförde några sådana resor alls på grund av hemarbete, arbetslöshet eller pension. Andelen som inte rest till arbete eller skola har mer än fördubblats jämfört med tidigare undersökningar. 23 procent uppger att de inte genomfört sådana resor.

Andelen som reste kollektivt i september minskade kraftigt jämfört med tidigare år till följd av pandemin, endast 26 procent av de svarande uppger att de reste kollektivt.

Andelen som cyklar har däremot ökat till 18 procent medan andelen som reser med bil ligger kvar på samma nivå som tidigare, 19 procent.

Uppdaterad: 2021-11-30
Tema