Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Färdmedelsfördelning höst

Indikator TEMA.7.1.2

Diagrammet visar fördelning av färdmedel för de Stockholmare som arbetar eller studerar. Enkätfrågan löd: Hur reste du huvudsakligen mellan bostaden och arbete/skola under september?

Färdmedelsfördelning för stockholmarnas resor mellan bostad och arbete/skola under hösten (september)

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Till fots

2013

11

1

Till fots

2016

8

2

Till fots

2020

11,6

3

Cykel

2013

15

4

Cykel

2016

16

5

Cykel

2020

18,3

6

Kollektivtrafik

2013

45

7

Kollektivtrafik

2016

45

8

Kollektivtrafik

2020

25,7

9

Motorcykel, moped

2013

1

10

Motorcykel, moped

2016

1

11

Motorcykel, moped

2020

0,5

12

Bil

2013

15

13

Bil

2016

19

14

Bil

2020

19

15

Annat

2013

2

16

Annat

2016

2

17

Annat

2020

1,5

18

Ej aktuellt

2013

11

19

Ej aktuellt

2016

10

20

Ej aktuellt

2020

23,4

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

De svarande fick ange hur de reste till arbete eller skola under september 2020, det vill säga under covid-19-pandemin.

Ej aktuellt innebär att respondenten inte genomförde några sådana resor alls på grund av hemarbete, arbetslöshet eller pension. Andelen som inte rest till arbete eller skola har mer än fördubblats jämfört med tidigare undersökningar. 23 procent uppger att de inte genomfört sådana resor.

Andelen som reste kollektivt i september minskade kraftigt jämfört med tidigare år till följd av pandemin, endast 26 procent av de svarande uppger att de reste kollektivt.

Andelen som cyklar har däremot ökat till 18 procent medan andelen som reser med bil ligger kvar på samma nivå som tidigare, 19 procent.

Uppdaterad: 2021-11-30
Tema