Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Färdmedelsfördelning vinter

Indikator TEMA.7.1.1

Diagrammet visar fördelning av färdmedel för de Stockholmare som arbetar eller studerar. Enkätfrågan löd: Hur reste du huvudsakligen mellan bostaden och arbete/skola under februari?

Färdmedelsfördelning för stockholmarnas resor mellan bostad och arbete/skola under vintern (februari)

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Till fots

2013

12

1

Till fots

2016

9

2

Till fots

2020

10,9

3

Cykel

2013

5

4

Cykel

2016

7

5

Cykel

2020

10,4

6

Kollektivtrafik

2013

53

7

Kollektivtrafik

2016

53

8

Kollektivtrafik

2020

47,3

9

Motorcykel, moped

2013

0

10

Motorcykel, moped

2016

0

11

Motorcykel, moped

2020

0,3

12

Bil

2013

18

13

Bil

2016

22

14

Bil

2020

17,4

15

Annat

2013

2

16

Annat

2016

2

17

Annat

2020

1,2

18

Ej aktuellt

2013

10

19

Ej aktuellt

2016

8

20

Ej aktuellt

2020

12,6

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

De svarande fick ange hur de reste till arbete eller skola under februari 2020, det vill säga före utbrottet av covid-19.

Ej aktuellt innebär att respondenten inte genomförde några sådana resor alls på grund av hemarbete, arbetslöshet eller pension. Något fler än tidigare uppger att de inte genomförde arbetsresor, även före pandemin.

Det vanligaste färdmedlet var kollektivtrafik. 47 procent av stockholmarna uppger att de huvudsakligen reste kollektivt mellan hem och arbete under februari 2020. Vilket är en minskning jämfört med tidigare mätningar. Därefter är bil det vanligaste färdmedlet. 17 procent uppger att de huvudsakligen reste med bil.

Andelen som vintercyklar har ökat de senare åren. 10 procent uppger att de cyklade till arbetet eller skolan under februari, vilket är en fördubbling jämfört med 2013.

Uppdaterad: 2021-11-17
Tema